Randers ligger i toppen, når det drejer sig om at etablere nye virksomheder.

Randers Kommune

Det er ikke bare positivt for byens udvikling, da det sikrer en højere beskæftigelse blandt borgerne, men er samtidig med til at gøre Randers endnu mere attraktiv at bo i. Dette skyldtes blandt andet de sparringsmuligheder, der tilbydes ved etablering af virksomhed i byen såsom f.eks. Erhverv Randers. Men er sparring nok? Kunne man gøre andet for ikke kun at sikre, at etableringsraten er stigende, men at overlevelsesraten for de iværksættere, som tør gå denne vej, bliver væsentlig forbedret?

Flere og flere vægter i dag at bo tæt på deres job, da det frigiver tid til familie og fritid. Ønsker vi derfor at tiltrække og fastholde den gode arbejdskraft, må vi fortsat sikre vækst i etableringen af nye virksomheder. Gør vi det, vil dette også på                                                                                      længere sigt afspejle sig i byens udvikling.

Dine shox-sko kan være nok så flotte, men hvis du ikke har snørebånd til dem, vil de på et tidspunkt falde af i farten.

Statistik

Det er ikke borgere med mod på iværksætteri, vi mangler i Randers. Det viser byens høje etableringsrate tydeligt. De høje tal slår fast, at randrusianerne ikke blot er en flok voldsglade bonderøve i shox-sko, men at Randers derimod er en by, der rummer borgere, som tør kaste sig ud i iværksættertilværelsen – med alt hvad det indebærer.

 

Spørgsmålet er derfor, om byen rummer de nødvendige muligheder for dem, som tør og vil kaste sig ud i iværksætteriet?

 

DET MENER VI IKKE!
For selvom Randers ligger på en flot 5. plads, når det kommer til at etablere nye virksomheder, så er det samtidig et faktum, at Randers ligger langt under landsgennemsnittet, når det handler om at sikre overlevelse blandt selv samme virksomheder.

Det er naturligvis positivt, at Randers ligger over landsgennemsnittet for jobskabelse, men tænk bare hvor Randers kunne være i dag, hvis byens virksomheder og iværksættere havde værktøjerne og mulighederne for at kunne etablere sig ordentligt på deres markeder.

Men hvad er årsagerne til den ringe overlevelsesrate?

Vi ved, at én af de primære årsager til, at mange iværksættere ikke overlever, er manglen på relevant og konkret sparring i den rette kultur. Der er simpelthen for mange bump i vejen mod succes, som gør det svært for mange iværksættere at fokusere på det, der egentlig gælder – nemlig deres produkt.

Derfor tilbyder vi hos WorkInn netop muligheden for at indgå i en innovativ iværksætterkultur, med et varieret udvalg af iværksættere, som alle ønsker at bidrage til hinandens succes. Virksomheder og iværksættere bliver en del af WorkInns kultur, hvor de igennem såvel intern som ekstern professionel sparring med vores mange samarbejdspartnere, vil modtage sparring og gode råd, som kan bidrage til udviklingen af den enkeltes virksomhed.

 

Vi ønsker at kunne bidrage til at fjerne de mange bump på vejen, så man som iværksætter hos os kan fokusere på sit produkt og sin virksomheds udvikling.

 

Kort fortalt, så giver WorkInn dig de fornødne snørebånd til dine shox-sko, så du igennem sparring og netværk er rustet til fremtidig vækst og ikke taber skoene, når du begynder at løbe hurtigt.

Ønsker du derfor heller ikke at være en del af den kedelige statistik i overlevelsesrater, så bliv en del af WorkInn-kulturen, så du kan sikre din virksomheds overlevelse.